Klubbkalender 2017

 Häggumaträffen 4-6/8 2017. Vi har fått  tillstånd för träffen
TT skövde 2017 Är tyvärr inställd får ej hyra marken.
 Årsmöte 26/2  kl 18:00 på verket.